3 ביולי 2014

עונת מעבר

נסו להכניס את הערך "עונת מעבר" לחיפוש של גוגל, וראו מה תקבלו. בעצם, אל תטרחו. עשיתי את זה בעבורכם. הנה שלל כותרות מהתוצאות שקיבלתי: 
ויש עוד כאלה. המסר בכל מקרה ברור, עונות המעבר זה לא רק אביב ופריחה, זה גם שרב ואובך, מחלות ייחודיות, והרבה הרבה כאב ראש.
רגע - אל תעברו הלאה, לא טעיתם. לא התחלנו לעסוק "במרפסת", במטאורולוגיה או ברפואה. אנחנו עדיין בתחום של תכנון ובניה, ובתחום הזה, אנחנו בעונת מעבר.
אנחנו בעונת המעבר שבין החוק במתכונתו הישנה, לבין החוק במתכונתו החדשה, שחלקה יכנס לתוקף ב 1/8/2014.
ממש כמו, כל עונת מעבר, עונת המעבר התכנונית, תספק הרבה פריחה, אך גם לא מעט אובך. הרבה מחלות ייחודיות, ובעיקר לא מעט מיגרנה.
נתחיל בכך, שתיקון 101 לחוק יכנס לתוקף, בשני מועדים שונים. חלקו האחד כבר בחודש הבא, 1/8/2014, וחלקו האחר ביום 1/1/2016. נתון זה, כשלעצמו, יוצר עונת מעבר ארוכה מאד, שבה הסדרים חדשים והסדרים ישנים פועלים בצוותא, ענין שהוא כמובן מתכון לאסון.
נמשיך בכך שמערכת התכנון החדשה, נשענת על לא מעט תקנות והנחיות מנהליות. חלקן הושלמו כמו למשל תקנות הפטור מרישוי מבנים (ואל תתבלבלו בין הושלמו לבין מושלמות - כי הן לא כאלה) אך אחרות עדיין חסרות.
נסיים בכך, שמערכת התכנון החדשה, על פי החוק החדש, היא מערכת שונה. לא רק הציבור צריך להתרגל לכך, אלא בראש ובראשונה מוסדות התכנון עצמם. מערך ההדרכה לא הושלם. מהנדסי הועדות במבוכה. כל יועץ משפטי מלך, והיזמים ? זה יומם. אין כמו תקופת מעבר לפרשנות משפטית יצירתית, בטרם התקבעו המערכות, כדי לייצר תוכניות והיתרים שתוך שנה שנתיים, לכשיתבהר הדין, יתברר כי לא ניתן היה לאשרם.


הפתרון של המרפסת פשוט - יוצאים לחופש.

בחודשיים הקרובים (יולי-אוגוסט) לא נהייה כאן. כשנחזור, לקראת סוף אוגוסט, החוק החדש כבר יהיה בתוקף, וכך גם כל התקנות החדשות הנדרשות, לפחות לפי לוחות הגנט של משרד הפנים. ואם לא, לפחות יהיו לא מעט נושאי כתיבה חדשים "במרפסת".

קיץ נעים !!