22 באוג׳ 2013

סמכויות התכנון החדשות של ועדה מקומית לפי הצעת החוק לתיקון 102 בחוק התכנון והבנייה

הצעת החוק לתיקון 102 בחוק התכנון והבנייה, עושה רפורמה מקיפה בסמכויות התכנון של הועדות המקומיות, ומהווה
את אחד הנושאים המרכזיים של התיקון, בצד הרפורמה בנושא הרישוי.

ההצעה משנה את הרכבן של הועדות המקומיות, ומוסיפה להן נציגי ציבור.

ההצעה משנה חלק מהסמכויות שניתנו לועדות המקומיות על פי תיקון 43 לחוק.

ההצעה מוסיפה לועדןת המקומיות כולן, סמכויות תכנון נוספות על אלה שכבר היו מוקנות להן.

ההצעה יוצרת אבחנה בין הועדות המקומיות על פי תנאי כשירותן.

ההצעה יוצרת מנגנונים של "קנס פרס", לועדות המקומיות על מנת לעודד את ההעמקת מקצועיותן.

ההצעה מעניקה לועדות בעלות כשירות גבוהה יותר, המכונות על פי ההצעה "ועדות מקומיות עצמאיות", או "ועדות מקומיות עצמאיות מיוחדות", סמכויות תכנון רחבות יותר.

השינויים בסמכויות הועדות המקומיות  נוסחו בהצעת החוק, "למיטיבי לכת", ועל מנת "לפענח", אותם צריך לא רק להיות משפטן, אלא להיות גם בעל רקע תכנוני קודם. מאחר ואת המרפסת קוראים לא רק משפטנים, התלבטנו כיצד "להנגיש", לציבור הקוראים, את השינויים החשובים שמציעה ההצעה. לבסוף החלטנו, בשלב הראשון, לפרוש בפני הקוראים את השינויים בהצעה, באמצעות טבלה. כשתכנסו, באמצעות הלינק המסומן למטה לטבלה, תמצאו שהיא מחולקת לשלוש עמודות, כשכל עמודה מתייחסת לועדה מקומית מסוג אחר.

בעמודה הימנית תוכלו לקרוא על תנאי הכשירות והסמכויות של ועדה מקומית רגילה, ועל התנאים להפעלת הסמכויות. בנוסף, באמצעות מערכת של סימונים ברורים בקו וצבע, תוכלו ללמוד על השינויים בסמכויות לעומת המצב כפי שהוא כיום.
בעמודה המרכזית תוכלו לקרוא וללמוד על תנאי הכשירות של ועדה מקומית עצמאית ועל סמכויותיה.
בעמודה השמאלית רכזנו בעבורכם את תנאי הכשירות של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת וסמכויותיה.
בשולי הטבלה תמצאו רכוז של דברי ההסבר, כפי שנכתבו בהצעת החוק, ומהם תוכלו ללמוד על "כוונת המחוקק", ביחס לכל שינוי ושינוי.

לאחר שטבלת השינויים תהייה בפניכם, נוכל בשבועות הקרובים, להתמקד בחלק מהשינויים המוצעים, ולייחד להם פוסטים נפרדים.

כהרגלנו, לא נפסח גם הפעם על בחינת השינויים דרך מדדי ההאצה והביזור.

באשר למדד הביזור - הפעם זה קל. השינוי בסמכויות הועדות המקומיות, הוא הביזור עצמו עליו הצהירה הצעת החוק כאחת ממטרותיו המרכזיות של התיקון. מבחנו של הביזור, יהיה כמובן ביישומו, ולכן במדד הביזור, ניתן לו את הציון 9 ולא 10, רק בשל הספק שבעת יישום והפעלת הסמכות, יהיה מי שיפרש את הסמכויות החדשות, בצמצום מעבר לנדרש.

באשר למדד ההאצה - ובכן כאן המשימה מורכבת יותר. אומנם הענקת סמכויות לועדות מקומיות, מגדילה את "כח התכנון", משום שעשרות ועדות ברחבי הארץ ידונו בנושאים שעד עתה יוחדו לשש ועדות מחוזיות. אבל, ויש אבל גדול, אופן הפעלת הסמכות, הרכב הועדות, העדר נסיון, הצורך בחוות דעת, ומנגונוני פיקוח ובקרה, ישמשו כולם גורמים מעכבים בהפעלת הסמכות. לכן במדד ההאצה, נעניק את הציון 6, רק בשביל התקווה שאולי בכל זאת יקרה כאן משהו.....


3 באוג׳ 2013

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג–2013

השבוע אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את תיקון 102 לחוק התכנון והבנייה. לא ברור איך תזכיר הצעת התיקון שהתייחס לתיקון 100, השתנה לתיקון 102, אבל הכוונה לאותו תיקון בחוק. כך או כך, בשבועות האחרונים עסקנו כאן, בתזכיר הצעת החוק, וכעת נוכל לעבור להצעת החוק עצמה. גם את הצעת החוק נבחן על פי מדדי הביזור וההאצה, כפי שעשינו ביחס לתזכיר החוק.

לאלה שיתעצלו נספר, כי מתוך הדיון ניכר שגם הפעם, לשאלות בדבר דיור בר השגה, אשר היו  העילה לכאורה לכשלון "רפורמת המרפסות", יהיה חלק מרכזי בדיונים בועדת הפנים של הכנסת. למרות זאת נראה שזו הפעם התיקון יעבור, על אף הזמן הרב "שיבוזבז", בועדה לדיון בנושא של דיור בר השגה, תוך הרמת אצבעות אוטומטית ביחס לנושאים מרכזיים וחשובים הרבה יותר, הנוגעים לחלוקת הסמכויות בין מוסדות התכנון השונים.

חברי הכנסת הערבים, שדומה כי כולם התבטאו בדיון הזה, שוב "נתנו" את הנאום הקבוע ביחס לקיפוח המגזר הערבי בתחום התכנון והבנייה. לאלה נציע, לקרוא בעיון את התיחסותו של חה"כ מאיר שטרית, במהלך הדיון עצמו, וגם פוסט שפורסם כאן במרפסת בנושא זה בעבר בשם דופקים ת'ערבים.
כך או כך, למרות ההזדמנות החגיגית, הרפורמה לא תשנה דבר ביחס להליכי התכנון במגזר הערבי.

התיקון לחוק עבר בקריאה ראשונה, והועבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית בועדת הפנים של הכנסת בראשותה של חה"כ מירי רגב. בשבועות הקרובים אנו נמשיך לבחון כאן את מרכיביה של הצעת החוק ואת התאמתם של סעיפיה השונים, למטרותיה המוצהרות, של ההצעה, עליהן הצהיר שר הפנים מעל דוכן הכנסת.