אודות

הקשיים הבירוקרטיים בקבלת היתרי בניה לסגירת מרפסת, היו הדגל אותו הרים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בדרכו להובלת רפורמה מקיפה בחוק התכנון והבניה, שכונתה, "רפורמת המרפסות". 

מאחר ואחד השימושים המובהקים של מרפסת הוא לתצפית, הרי שאין שם מתאים מזה לבלוג, העוסק בחוק התכנון והבניה, ברפורמות המוצעות ביחס אליו חדשות לבקרים, ובסביבה התכנונית בכללה.

על המרפסת יושב ומתבונן רון צין ומוזמנים לעלת אליה אורחים, שיבקשו לכתוב, לתרום או להגיב.