30 באוק׳ 2014

דיור בר השגה כמטרה ציבורית

אתמול, פורסמה בעיתונות הכלכלי הידיעה כי  שר הפנים גדעון סער חתם על צו המעדכן את רשימת השימושים שרשאית רשות מקומית לקדם על קרקע ציבורית, ביניהם דיור מוזל..

אנחנו, שיושבים על "המרפסת", מחככים ידינו בהנאה.

ראשית - על כך שהפתרון, שהיה מונח על הקרקע, וניתן היה פשוט להרימו וליישמו כבר לפני שלוש שנים, מבלי לקדם הליכי חקיקה מיותרים וכל מיני מהפכות מוזרות, סוף סוף מומש. יכול מאד להיות שכיום פתרון כזה הוא בבחינת מועט מידי ומאוחר מידי, ומה שהיה נכון לפני שנתיים שלוש, לא בהכרח יהיה מספיק כיום, אבל בכל מקרה לא מאוחר לנסות.

שנית - אנחנו ממש לא יודעים אם הרעיון להרחיב את השימושים של סעיף 188 גם לדיור למגורים נולד ב"מרפסת".
אבל, פרסום הצו על ידי שר הפנים, הוא הזדמנות מצויינת לחזור אל פרסומי העבר שלנו בהקשר זה, שיסבירו מדוע, למרות שלא ניאבק על הוכחת אבהות על הרעיון (כי כזכור להצלחה אבות רבים), אנחנו מריעים על אישורו והפיכתו לדין.


"חוק התכנון והבנייה קובע סדרה של שימושים ומטרות ציבוריות, שלמענם ניתן להפקיע קרקע ללא תמורה. החוק גם קובע ששר הפנים יכול להוסיף מטרות ציבוריות על אלה הקבועות בחוק. בעבר כבר נקבע על ידי משרד הפנים כי הפקעת קרקע לצורך הקמת שכונות מגורים לצורך קליטת עלייה היא מטרה ציבורית. גם נקבע שמעונות סטודנטים הם מטרה ציבורית. לפיכך, מדוע שלא ייקבע שהפקעת קרקע למגורים לחסרי דיור היא מטרה ציבורית?""סעיף 188 לחוק התכנון והבנייה, קובע מהם אותן "צורכי ציבור", שלמענם ניתן להפקיע מקרקעין, וביניהם: "כל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים". השר קבע בעבר כי הפקעת קרקע לצורך הקמת "שכונות מגורים לצורך קליטת עליה", היא מטרה ציבורית, הוא גם קבע כי "מעונות סטודנטים" הם מטרה ציבורית. מדוע שלא יקבע שהפקעת קרקע למגורים לחסרי דיור הינה מטרה ציבורית
ראשי רשויות נכבדים - פנו אל השר, בקשו ממנו לקבוע דיור לחסרי דיור כמטרה ציבורית. הוא כנראה ידחה את בקשתכם. לימדו את נימוקיו ואם צריך וניתן לכו לבג"ץ ובקשו מכבוד השר להסביר לשופטים, מדוע דיור לעולים הוא מטרה ציבורית, ומדוע דיור לחסרי דיור, בעת הזאת, איננו מטרה ציבורית."
"אחרי שהוסבר הרעיון, היישום הבסיסי שלו בחוק התכנון והבניה הוא די פשוט. כל שצריך לעשות הוא לכלול את המונח "דיור בר השגה", בין צורכי הציבור אותם מונה סעיף 188 לחוק התכנון והבניה. שינוי פעוט זה, יאפשר למוסדות התכנון ליעד בכל תוכנית קרקע לדיור בר השגה, כחלק מהמטלות הציבוריות של התכנית. באופן כזה יווצר מלאי קרקעות "שישולם "מתוך ההפחתה בהיטל השבחה. הקרקע הזו תוכל להיות מוחכרת לזכאים, על פי קריטריונים שיקבעו, מחוץ לחוק התכנון והבניה, כאשר רכיב הקרקע מנוטרל ממחיר הדירה באופן מלא או חלקי. כמו יתר שטחי הציבור בתכנית, הקרקע המיועדת לדיור בר השגה, תוקצה לרשות המקומית, והיא תנהל אותה ותדאג להחכרתה לזכאים."


הרעיון נקלט, הפך לדין, ועכשיו יש רק לקוות שייושם בהצלחה.