15 במאי 2011

תנו לבואינגים להמריא

אל תתבלבלו, אני לא מתכוון לכתוב כאן על מטוסי הבואינג שקורקעו בנתב"ג, בשל החומר הלא מזוהה שנתגלה בדלק המטוסים, אלא על "החלטות הבואינג" שקורקעו על ידי בית המשפט העליון בבג"צ הקשת המזרחית.
תזכורת למי ששכח – "החלטות הבואינגים" היו סדרה של החלטות מינהל, שאיפשרו לתכנן ולבצע שכונות מגורים ופרויקטים מסחריים, על קרקעות מושבים וקיבוצים, כנגד שורה של הטבות בכסף או בזכויות שקיבלו אותם מושבים וקיבוצים.  ההחלטות כונו "הבואיניגים", משום שבמקרה, מספרן הסידורי הרץ, היה דומה למספרים של דגמי מטוס הבואינג (ע"ע החלטה 737). ההחלטות בוטלו על ידי בג"צ, בעקבות העתירה הידועה כבג"צ הקשת המזרחית, כאשר ברקע ההחלטה עמדה קביעת בג"צ לפיה, ההחלטות פוגעות בחלוקת העושר בחברה.
מי שמחזיר אותנו לפסיקת בג"צ בעניין הקשת המזרחית הוא לאו דוקא בואינג, אלא מטוס אחר – הסופרטנקר של ראש הממשלה לפתרון בעיות הדיור.
לפני ימים אחדים פורסם תזכיר החוק, להאצת הבנייה, אותה תוכנית להקמת ודלי"ם, שהגה ראש הממשלה, שמקבלת עתה את הביטוי החקיקתי שלה. ביסוד התוכנית, מסלול מהיר לאישור תוכניות בניה בהיקף של למעלה מ 200 יח"ד, על קרקעות שרובן בבעלות המדינה.
שני דברים כבר בטוחים בקשר לחוק החדש. הראשון – תכנון טוב על פי קריטריונים מובנים וסדורים תוך מתן מענה ואיזון לכל השיקולים המתחרים, לא ייצא ממנו, ולא בכדי אורך חייו קצר, וברקע ממשיכה להיות מקודמת הרפורמה העיקרית בחקיקת חוק התכנון והבניה. השני – חטיבות קרקע בעלות פוטנציאל תכנוני ראוי, המוחזקות על ידי מושבים וקיבוצים, לא יהיו זמינות לתכנון, ולכן, גם אם יצליחו ליצור תוכניות מכח החוק החדש, כלל לא בטוח שניתן יהיה לממשן ביחס לקרקעות אלה.

בכל מקרה, בדברי הרקע לתזכיר הצעת החוק להאצת הבניה מסבירים לנו כי :"בשנתיים האחרונות אנו עדים לאיום כלכלי וחברתי שנוצר בגין עלייה קיצונית במחירי הדיור. עלייה זו נוצרה, בין היתר, בגין ירידה חדה בהתחלות בניה וצמצום משמעותי של הצע הדיור לציבור"..
דברים אלה מצטרפים לצעדים אותם נוקט בנק ישראל להקטנת הביקוש לדירות, על ידי יצירת מגבלות חדשות לבקרים בשוק המשכנתאות, תוך שנגיד הבנק לא מסתיר את חששותיו מנזקים מקרו כלכליים, עד כדי פגיעה ביציבות הבנקים, בשל בועת נדל"ן העלולה להתפתח בישראל.

עכשיו בואו נבחן כחכמים בדיעבד את תגובת השרשרת, את החד גדיא הכלכלי שנוצר. החלטות הבואינג מבוטלות. כתוצאה מכך וכתוצאה ממדיניות התכנון הארצית שצמצמה הכנת תוכניות באזור המרכז, חלה ירידה בהתחלות הבניה. כתוצאה מכך עלו מחירי הדירות. כתוצאה מכך, יחד עם ירידת הריבית, שוק הנדל"ן, הפך אבן שואבת למשקיעים. כתוצאה מכך שוב עולים מחירי הדירות. כתוצאה מכך מתיקרות המשכנתאות. כתוצאה מכל אלה המרחק בין מבקשי הדיור לבין דירה משלהם הולך וגדל. אכן צדק חלוקתי – זה חסר וזה גם כן. וכאילו לא די בכל אלה בוא נוסיף לכך גם חוק עוקף תכנון, כדי שגם מלאי הדירות החדש שיווצר, יהיה ללא תשתיות מספקות, מבני ציבור ושטחים פתוחים. (ע"ע וללי"ם).
החלטת ביהמ"ש העליון בעניין הקשת המזרחית שהיתה בודאי נכונה לשעתה, לא בהכרח מתאימה כעת. שינוי הנסיבות המקרו כלכלי, המגיע עד כדי צורך בשינוי חקיקתי, מצדיק לפחות עיון מחדש בקביעותיה. המינהל לא חייב לאמץ את אותן החלטות שקיבל אז, ובודאי שלא באותם תנאים. אך, בהעדר יכולת אחרת לשחרר מלאי קרקעות ראוי לתכנון, על פי חוקי התכנון הרגילים ללא שינוי בהם, יש מקום, בנסיבות שנוצרו ולתקופת זמן מוגבלת, לשקול תמריצים להשבת קרקע למדינה על ידי המחזיקים בה.
בואו לא נהיה שוב חכמים בדיעבד. קרקעו את הסופרטנקר ותנו לבואינגים להמריא. נראה כי מחיר כרטיס הטיסה לא יהיה גבוה.

ראה את הפוסט גם בדה מרקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה