22 באוג׳ 2013

סמכויות התכנון החדשות של ועדה מקומית לפי הצעת החוק לתיקון 102 בחוק התכנון והבנייה

הצעת החוק לתיקון 102 בחוק התכנון והבנייה, עושה רפורמה מקיפה בסמכויות התכנון של הועדות המקומיות, ומהווה
את אחד הנושאים המרכזיים של התיקון, בצד הרפורמה בנושא הרישוי.

ההצעה משנה את הרכבן של הועדות המקומיות, ומוסיפה להן נציגי ציבור.

ההצעה משנה חלק מהסמכויות שניתנו לועדות המקומיות על פי תיקון 43 לחוק.

ההצעה מוסיפה לועדןת המקומיות כולן, סמכויות תכנון נוספות על אלה שכבר היו מוקנות להן.

ההצעה יוצרת אבחנה בין הועדות המקומיות על פי תנאי כשירותן.

ההצעה יוצרת מנגנונים של "קנס פרס", לועדות המקומיות על מנת לעודד את ההעמקת מקצועיותן.

ההצעה מעניקה לועדות בעלות כשירות גבוהה יותר, המכונות על פי ההצעה "ועדות מקומיות עצמאיות", או "ועדות מקומיות עצמאיות מיוחדות", סמכויות תכנון רחבות יותר.

השינויים בסמכויות הועדות המקומיות  נוסחו בהצעת החוק, "למיטיבי לכת", ועל מנת "לפענח", אותם צריך לא רק להיות משפטן, אלא להיות גם בעל רקע תכנוני קודם. מאחר ואת המרפסת קוראים לא רק משפטנים, התלבטנו כיצד "להנגיש", לציבור הקוראים, את השינויים החשובים שמציעה ההצעה. לבסוף החלטנו, בשלב הראשון, לפרוש בפני הקוראים את השינויים בהצעה, באמצעות טבלה. כשתכנסו, באמצעות הלינק המסומן למטה לטבלה, תמצאו שהיא מחולקת לשלוש עמודות, כשכל עמודה מתייחסת לועדה מקומית מסוג אחר.

בעמודה הימנית תוכלו לקרוא על תנאי הכשירות והסמכויות של ועדה מקומית רגילה, ועל התנאים להפעלת הסמכויות. בנוסף, באמצעות מערכת של סימונים ברורים בקו וצבע, תוכלו ללמוד על השינויים בסמכויות לעומת המצב כפי שהוא כיום.
בעמודה המרכזית תוכלו לקרוא וללמוד על תנאי הכשירות של ועדה מקומית עצמאית ועל סמכויותיה.
בעמודה השמאלית רכזנו בעבורכם את תנאי הכשירות של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת וסמכויותיה.
בשולי הטבלה תמצאו רכוז של דברי ההסבר, כפי שנכתבו בהצעת החוק, ומהם תוכלו ללמוד על "כוונת המחוקק", ביחס לכל שינוי ושינוי.

לאחר שטבלת השינויים תהייה בפניכם, נוכל בשבועות הקרובים, להתמקד בחלק מהשינויים המוצעים, ולייחד להם פוסטים נפרדים.

כהרגלנו, לא נפסח גם הפעם על בחינת השינויים דרך מדדי ההאצה והביזור.

באשר למדד הביזור - הפעם זה קל. השינוי בסמכויות הועדות המקומיות, הוא הביזור עצמו עליו הצהירה הצעת החוק כאחת ממטרותיו המרכזיות של התיקון. מבחנו של הביזור, יהיה כמובן ביישומו, ולכן במדד הביזור, ניתן לו את הציון 9 ולא 10, רק בשל הספק שבעת יישום והפעלת הסמכות, יהיה מי שיפרש את הסמכויות החדשות, בצמצום מעבר לנדרש.

באשר למדד ההאצה - ובכן כאן המשימה מורכבת יותר. אומנם הענקת סמכויות לועדות מקומיות, מגדילה את "כח התכנון", משום שעשרות ועדות ברחבי הארץ ידונו בנושאים שעד עתה יוחדו לשש ועדות מחוזיות. אבל, ויש אבל גדול, אופן הפעלת הסמכות, הרכב הועדות, העדר נסיון, הצורך בחוות דעת, ומנגונוני פיקוח ובקרה, ישמשו כולם גורמים מעכבים בהפעלת הסמכות. לכן במדד ההאצה, נעניק את הציון 6, רק בשביל התקווה שאולי בכל זאת יקרה כאן משהו.....


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה