6 באפר׳ 2014

רגולציה ורזולציה

לעיתים, רמת הרזולוציה בחוק התכנון והבניה מעט מוגזמת.
השיא, בתיקון 101 לחוק, מצוי לדעתנו בסמכויות שניתנו לוועדות מקומיות במועצות אזוריות, להבדיל מרשויות עירוניות, להגדיל בתחומן את השטח הכולל המותר לבנייה:

"הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בתחום מועצה אזורית במחוזות הצפון והדרום, במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאשרה הועדה המחוזית בשיעור שלא יעלה על 7% משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר לפי הגדול ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על 175 מ"ר."

וזה לעומת הסמכות הבאה:

"הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בתחום מועצה אזורית שאינה במחוז הצפון או במחוז הדרום, במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית שלא יעלה  על 7% משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר, לפי הקטן , ובלבד שהשטח האמור ישמש אך ורק לצורך יחידות הדיור שמותר לבנות במגרש ילפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית."

קצת הגזימו....ואם תרשו לנחש בטוח יש לכך סיבה, פחות בטוח עד כמה היא עניינית. הסברים יתקבלו בברכה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה