6 בספט׳ 2014

הגיבור של הקיץ

הקיץ תם. חוזרים למרפסת.
כשירדנו מהמרפסת, לחופשה של חודשיים, היינו משוכנעים שהאירוע המרכזי של הקיץ, יתרחש ב- 1/8/2014, מועד בו נכנס לתוקף חלקו הראשון והעיקרי של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
טעינו.

הגיבור התכנוני של הקיץ, היה ללא ספק הממ"ד. עמישראל נחלק לשניים. כאלה שיש להם ממ"ד וכאלה שאין להם. אומנם לממ"ד אין את אותם יחסי ציבור מפותחים שיש לכיפת ברזל, אך אין ספק כי "תחושת הביטחון" של העורף בקיץ "החם", נוצרה מהשילוב שבין כיפת ברזל למרחבים המוגנים.

אומנם הזיכרון שלנו קצר, וכל אלה שנשבעו כי דבר ראשון אחרי המלחמה הם בונים ממ"ד, חזרו כבר לשגרה, אבל למי שבכל זאת מתעניין הנה כמה נתונים חשובים לתכנון ממ"ד.

אז מה צריך לדעת על ממ"ד ?
המפרטים של ממד"ים וממק"ים, נקבעו בתקנות ההתגוננות האזרחית.
המרחב המוגן הדירתי ייבנה בטון מזוין כמבנה דמוי תיבה, עשוי מקשה אחת ורתום בכל חלקיו, ללא קורות ועמודים.
 רצפת המרחב המוגן הדירתי, קירותיו ותקרתו יהיו מישוריים.
 קירות המרחבים המוגנים הדירתיים יהיו רציפים לכל גובה הבנין, ליצירת מגדל מוגן יציבות המגדל המוגן של המרחבים המוגנים הדירתיים תובטח מפני כוחות אופקיים הנובעים מרוח, רעידות אדמה וכיוצא באלה, לפי דרישות התקנים הישראליים הישימים.
 כאשר המגדל המוגן מבוסס על יסודות בודדים או על כלונסאות יש להבטיח את יציבותו של המגדל אף למקרה שאחד היסודות ייצא מכלל שימוש.
שטח המרחב הדירתי לא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות); נפח המרחב הדירתי לא יפחת מ-22.5 מ"ק; ואולם רשות מוסמכת רשאית לאשר מרחב מוגן דירתי בשטח או בנפח קטנים יותר, אם ראתה שהתנאים ההנדסיים במקום לא מאפשרים בניית מרחב מוגן דירתי בשטח ובנפח כאמור, ובלבד שלא תאשר מרחב מוגן דירתי בשטח הקטן מ-5 מ"ר (נטו, לא כולל קירות) ובנפח הקטן מ-12.5 מ"ק.
גובה המרחב המוגן הדירתי לא יפחת מ-2.5 מטרים ולא יעלה על 2.8 מטרים אלא אם כן רשות מוסמכת אישרה זאת.
רוחב המרחב המוגן הדירתי לא יפחת מ-1.60 מטרים.
מרחב מוגן דירתי לא ישמש מטבח, חדר אמבטיה או חדר שירותים. מרחב מוגן דירתי לא יכלול יותר משני קירות חיצוניים אלא באישור רשות מוסמכת.
כל המרחבים המוגנים הדירתיים שאינם באותה קומה ימוקמו זה מעל זה כך שייווצר לכל גובה הבנין מגדל מוגן.
קירותיו ההיקפיים של המרחב המוגן הדירתי התחתון ייבנו עד ליסודות. היה מרחב מוגן דירתי מעל קומה מפולשת, יש להמשיך עד היסודות את קירותיו ההיקפיים בתחום הקומה המפולשת, ב-70% לפחות מאורך היקפם; פתחים בקירות הנמשכים לקומה המפולשת יהיו בקירות מנוגדים.
 הקירות החיצוניים של המרחב המוגן הדירתי, יהיו מבטון מזוין בעובי שלא יפחת מ-25 סנטימטרים. ואולם בקיר שבו יותקן חלון הדף דירתי נגרר, עובי הקיר לא יפחת מ-30 סנטימטרים.
לפיקוד העורף יש שיקול דעת רחב יחסית המאפשר ביחס למרבית המאפיינים של הממ"ד גמישות מסוימת.
שטח הממד"ים הוא שטח  שירות על פי תקנות חישוב שטחים. 
הקמת ממ"ד אינה פטורה מהיתר, והיא חייבת להתאים לתוכנית. עם זאת, אם על הקרקע חלה תוכנית ישנה, שאושרה לפני תחילתן של תקנות חישוב שטחים מ-1992, מוסמכת הועדה המקומית להוסיף לתוכנית את הזכות לבנות ממד"ים, כשטח שירות, ובכך לאפשר הוצאת היתרי בנייה לממד"ים. זאת ועוד, תקנות סטייה ניכרת מאפשרות לועדה המקומית לאשר סטייה מקווי בנין, לכאורה עד לקו אפס,  על מנת לאפשר הקמת ממד"ים. כמובן כל אלה כפופים לשיקול דעת הועדה המקומית ולהתכנות התכנונית והפיסית של הוספת הממדים בשים לב לטיבו וטבעו של הבניין.


בקיצור כל מי שמעוניין להתבצר, עכשיו זה הזמן. אנחנו בכל מקרה נשארים על המרפסת. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה