17 בספט׳ 2016

תקן צפיפות

המונח "צפיפות", הפך בשנים האחרונות לאחד הפופולריים בשוק הנדל"ן במדינת ישראל. כולם מדברים על הצפיפות, אבל בכלל לא בטוח שכולם מתכוונים לאותה צפיפות. את יזם הנדל"ן מעניינת צפיפות המגורים נטו, כלומר כמה דירות הוא יכול לבנות על החלקה שרכש, ואת מוסדות התכנון בעיקר מעניינת (או צריכה לעניין) צפיפות המגורים ברוטו ברוטו, כלומר כמה יחידות דיור ניתן להפיק ממשאב הקרקע המתכלה, מבלי לפגוע באיכויות המגורים.    
מדדי הצפיפות, הם כלי תכנוני חשוב. לא צריך להסביר שצפיפות יתר עשויה להפוך אזורים נפלאים, לסלאמס בשל מחסור בתשתיות, מבני ציבור, ושטחים פתוחים, ואילו צפיפות חסר עשויה להוביל לבזבוז משאבי קרקע, ולאי ניצול ראוי של תשתיות.
השאלה מהי הצפיפות הראויה היא שאלה של מדיניות. כך, בעוד שבשנות ה – 90 קודמו במדינת ישראל פרויקטים רבים של "צמודי קרקע", הרי שבשנים האחרונות, ככל שהעמיק משבר הדיור, התהפכה המדיניות, וכעת בניה לגובה ושימוש אינטנסיבי במדד הקרקע, היא הבון טון.
הגדלת צפיפות המגורים חייבה בחינה מחדש של מגבלות הצפיפות, קרי מהו אותו סף בו הגדלת צפיפות תבוא על חשבון צורכי ציבור ראויים, בשים לב לתנאים המשתנים והייחודיים לכל איזור.
על רקע זה פורסם החודש המדריך החדש להקצאת קרקע לצורכי ציבור.
המדריך איננו מסמך מחייב – הוא כלי עזר. עם זאת ניתן לחשוב שלגבי תוכניות רחבות היקף, סטייה מהמדדים הקבועים בו, ללא הסבר והנמקה ראויים, תהיה בלתי סבירה. כך גם העדר בחינה מחדש של הקצאות הקרקע ביחס לאיזור מסוים, בו אושרו מספר תוכניות זו אחרי זו, עשויה אף היא להיות לא סבירה.
המדריך יוצר שינוי תפיסתי ביחס לשטחי הציבור ומיקומם במרקם העירוני, אם כי כלל לא בטוח שכל ההסדרים הקבועים בו ניתנים ליישום על בסיס החקיקה הקיימת, ויתכן שיצריכו שינויי חקיקה. כך למשל השאלה אם ניתן לחייב בתוכנית בעל קרקע, להקצות שטחי בניה בבניין גמור לצורכי ציבור, היא שאלה משפטית שלמיטב ידיעתנו טרם הוכרעה בפסיקה, על אף שנדונה במספר הזדמנויות.
עצם פרסומו של המדריך החדש, תעלה מן הסתם סוגיות משפטיות נוספות. כך יש להניח שהשאלה אם נערכה צריך היה לערוך בחינה פרוגרמטית לגבי תוכניות מסוימות, תתברר בשלב מסוים בבתי המשפט. זוהי אומנם שאלה תכנונית גרידא, אבל המדריך קובע אמות מידה מסוימות שאי הפעלתן ללא הנמקה סבירה עשויה להפוך לתקלה משפטית. עוד שאלה שיתכן שתעלה היא, האם מקום בו נערך מסמך הבוחן הקצאת קרקע על פי המדריך, קיים צורך להפקיד את המסמך על מנת שניתן יהיה לבחון את מסקנותיו ולקבל את התייחסות הציבור אליו במסגרת ההתנגדויות, או שמדובר במסמך פנימי וכלי עבודה שאינו מענינו של הציבור.

כך או כך, בתקופה של הגברת הצפיפות, המדריך החדש להקצאת קרקע לצורכי ציבור, היה צורך הכרחי, ואם תרצו תוכלו לראות בו "תקן הצפיפות" של מדינת ישראל. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה