6 במרץ 2011

ועדה לא מקומית

אחד מהנושאים שעוררו ביקורת רבה עם פרסומה של הצ"ח, נסוב סביב העברת סמכויות התכנון לועדות המקומיות. ובכן, סמכויות אכן עוברות (ועליהן נתעכב בהזדמנות אחרת), אך הועדה לא תמיד מקומית.
החוק החדש מקים מוסד תכנון חדש, היא "הועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות", שמעתה יקרא שמה: "הולתו"מ".
מיהי ומהי הולתו"מ? עיון בהצ"ח, מגלה כי מדובר בועדה מחוזית בתחפושת של ועדה מקומית. מדובר בועדה קבועה, בעלת הרכב קבוע של חברים, אשר כולם נציגים של משרדי ממשלה וארגונים חוץ ממשלתיים, אך ללא נציג אחד של הרשות המקומית הרלוונטית או של נציגי השלטון המקומי. לולתו"מ יתמנה גם סגל בעלי תפקידים קבוע, והיא נכנסת לתפקידה, באופן כמעט אוטומטי, בכל מקום בו לא תוסמך ועדה מקומית תוך חמש שנים מיום כניסתו לתוקף של החוק החדש.
יחד עם זאת, הולתו"מ לא תשאר מחוסרת תעסוקה גם בחמש השנים הראשונות למנינו של החוק החדש. כבר מתחילת תוקפו של החוק, היא תקבל לידיה, לתקופה של שנתיים לפחות, על פי החלטת השר (לאחר קיום תהליך מקדים – שלו נייחד פוסט נפרד), את הסמכויות של ועדות מקומיות סוררות, כלומר כאלה שאינו מקבלות החלטות במועד בעניין תוכניות או היתרים, או שחורגות מהוראות הדין,  או שחורגות מסדרי מינהל, או מעקרונות של טוהר מידות.
אז זה טוב או רע ?
ברור שזה טוב – הרי כולנו מייחלים לכך שבועדה המקומית ישמרו הוראות הדין וסדרי המינהל, שלא לדבר על שמירת טוהר המידות. לכולנו זכורים לא מעט פסקי דין, בהם יצא קצפם של שופטי ביהמ"ש העליון על הועדות המקומיות, ונראה לכאורה כי הפיקוח ההדוק על הועדות המקומיות, יגרור התיעלות, מחשוב, עבודה עם כח אדם מקצועי, מינויים עניניים, החלטות עניניות, וירפא לא מעט תחלואים בועדות המקומיות. בהקשר זה ראוי עקרונית, כי ועדות מקומיות שלא יעמדו בסטנדרטיים הבסיסיים ביותר של עבודת המינהל הציבורי יוותרו ללא סמכויות.
ברור שזה רע – ראשית הועדות המקומיות הן נדבך מרכזי של השלטון המקומי. הן אלה הנותנות את הביטוי המובהק לרצונם של תושבי המקום, שבאמצעותן מחליטים באופן דמוקרטי על סביבת חייהם. נטילת סמכויות הועדות המקומיות, משמעה העברת הכח מהשלטון המקומי, ובאמצעותו מהציבור, אל השלטון המרכזי, אל הפקידים. זאת ועוד, ועדות מקומיות אינן מקשה אחת. לא דומות ועדות מקומיות בערים הגדולות והחזקות לועדות מקומיות בערים קטנות או לועדות מרחביות. קביעת דין אחד לכולם נראה על כן כטעות.
קחו כדוגמא את הועדה המקומית בתל – אביב, אולי הועדה המקומית הגדולה והחזקה שבוועדות.  מי שהצליח להוציא שם היתר תוך פרק זמן קצר משלושה חודשים, שזה פרק הזמן אותו קוצב החוק, שיקום!!
אם יש מי שחושב כי ביחס לועדה מקומית תל אביב מישהו  יעיז למנות ולתו"מ, בשל חריגות מלוחות הזמנים שקובע החוק ?  מוזמן גם הוא לקום !!! האם ביחס לועדה מקומית בערים קטנות זה יקרה ? זה הזמן לקום !
לכל מי שעוקב אחר הביקורת על פעולות הועדות המקומיות ואחר האבולוציה במנגנוני הפיקוח והבקרה עליהן, ההתפתחות בחוק החדש מובנת. על רקע לא מעט תקלות בפעולות הועדות המקומיות, וביקורות חריפות מצג בית המשפט העליון ומבקר המדינה, החוק החדש, משנה את האיזון בין שני עקרונות דמוקרטיים חשובים. בחוק החדש ניכרת העדפה בולטת לעיקרון שלטון החוק על פני עיקרון היציגות, ווניתן להניח כי יוזמיו כללו אותו בחוק החדש מתוך כוונה שלא להשתמש בו אלא בנסיבות קיצוניות במיוחד. יחד עם זאת האם ניתן לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה?  קרי לחזק את שלטון החוק מבלי לשלול את הייצוג של השלטון המקומי. נראה  לכאורה כי את שינוי האיזון הנ"ל ניתן היה להשיג על ידי שורה של צעדים מתונים יותר, שעלותם במונחי תקציב ותפקוד, זולה יותר. הכלי המובהק לכך הוא ועדות הערר הקימות, ללא מהפכות גדולות,  ניתן היה לחזק את ועדות הערר הקימות, ניתן להרחיב את עילות הערר, וניתן להוסיף על בעלי זכות העמידה להגשת הערר. מאידך, אם כבר מקימים את הולתו"מ, נראה כי, לשמו של אותו איזון עליו דברנו, ניתן למנות נציגים של הרשות המקומית כחברים בולתו"מ, לקצר, את פרק הזמן לפעולתו, לרבות  קביעת סמכויות למינוי ולתו"מ, לחלק מפעולות הועדה המקומית או לתקופה קצרה וזמנית. 
עד היום, כל מי שלא הוצא לו היתר במועד, רשאי היה להגיש ערר. אם החוק יאושר, נראה לא מעט עתירות כנגד השר, בדרישה למנות לכל מיני ועדות מקומיות ולתומי"ם למיניהם, בשל אי עמידה בזמנים, שיקוליה הזרים של הועדה ועוד טעמים  כאלה ואחרים. במשך הזמן, יתעצבו בפסיקה כללים שידריכו את השר באשר להיקף שיקול הדעת שלו במינוי ולתומי"ם. יש לקוות כי הועדות המקומיות תפעלנה על פי הסטנדרט החדש שיווצר, ומאידך שהסמכות, ככל שתאושר, תופעל רק בהתקיים נסיבות קיצוניות המצדיקות הפעלתה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה