17 במרץ 2011

כמה תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם יקבלו פטור משרות צבאי ?


מה יהיה היקף משק החלב בישראל ?

כמה כלי רכב חשמליים יסעו על הכבישים וכמה כלי רכב המונעים בדיזל ?

כמה תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם יקבלו פטור משרות צבאי ?

מה הקשר בין כל אלה לבלוג העוסק בתכנון ובניה ?

ובכן  - התשובה פשוטה: סעיף 161 להצ"ח חוק התכנון והבניה החדש.

הסעיף, החשוב הזה, המתחבא בין מאות סעיפי החוק, העומד לעלות לדיון בישיבת הועדה המשותפת לרפורמה בחוק התכנון והבניה, והוא קובע כך:

"תוכנית מתאר ארצית תכלול תכנון כוללני לשטח המדינה כולה, לחלקים ממנו, או לעניינים שהם נושא התוכנית, ובין השאר -...."

המסקנה ברורה:
ניסוח הנושאים היכולים להיות נושא לתוכנית מתאר ארצית, מותיר למי שרשאי ליזום תוכנית מתאר ארצית שיקול דעת בלתי מוגבל ביחס לנושאי התוכנית.

הצ"ח לא קובעת "תכנון" מהו, ולכן, על פי נוסח ההצעה, כל תכנון בכל תחום שהוא, יכול להיות נושא לתוכנית מתאר ארצית.
זהו צונאמי תכנוני, שעלול בהקשרים מסוימים, לגרוף לתוכו נושאים, שאף אחד לא התכוון לכך שידונו במועצה הארצית לתכנון ולבניה, ושלמועצה הארצית אין את הכישורים המתאימים לדון בהם. נוסח גורף זה הופך את המועצה הארצית לגוף כל יכול ללא בלמים ואיזונים.

צפירת הרגעה אחת ניתן בכל זאת לשחרר: המועצה הארצית לא תוכל להחליט בנוגע לגידול החסה בשטחים, וזאת מהטעם הפשוט שאלה מחוץ לתחומי מדינת ישראל.

תגובה 1:

  1. 4000 אלפים פטורים בשנה.
    וזה לא קשור לדעתי לעובדה שחוק התיכנון החדש הוא נזק זוועתי למדינה לאזרחים ולסביבה.

    השבמחק