27 במרץ 2011

שיקולים תכנוניים = שיקולים פוליטיים


האתוס התכנוני אומר שכל שעולים מעלה בסולם ההררכי של מוסדות התכנון, כך הולך הדיון ומתרחק משיקולים פוליטיים, ואת מקומם תופסים שיקולים תכנוניים כבדי משקל.
לא הרי ועדה מקומית, המורכבת, במקרה הרגיל, מנציגי מועצת העיר, שהם אנשים פוליטיים בהגדרה, כחברי ועדה מחוזית שהרכבה הוא תמהיל בין נציגי ראשי רשויות ונציגי משרדי ממשלה. לא הרי ועדה מחוזית, כמועצה הארצית, שהרכבה הוא "מלאכת מחשבת" של איזונים, בין נציגי ממשלה, נציגי שלטון מקומי ונציגי קבוצות וארגונים חוץ ממשלתיים.
יתרה מכך, על מנת להעצים את האתוס האמור, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את נציגי הממשלה במוסדות התכנון, ובפרט במועצה הארצית לשקול שיקולים עצמאיים וקבע כי:
"ברור שככל שהמדובר בתפקיד שאופיו מעין שיפוטי חייב חבר מועצה לפעול במועצה באופן עצמאי,  לפי שיקול דעתו, ואין הוא כפוף למדיניות הממשלה או להחלטותיה. נראה שהוא הדין גם כשמדובר בתפקידיה האחרים של המועצה....".

החוק החדש מבשר שינוי בעניין זה.

בעוד שעל פי החוק הבטל, הממשלה היא בעלת הסמכויות לאשר תוכנית מתאר ארציות, באמצעות מנגנון רב שלבי מסובך למדי, שנעשה בו שימוש פעמים ספורות בלבד, משנה החוק חדש את המשוואה. החוק החדש מקל על הממשלה לסטות מהחלטות המועצה הארצית לעניין אישור תוכניות מתאר ארציות, אבל יותר מכך. החוק מוסיף לממשלה סמכות שלא היתה לה קודם. 
החוק החדש מסמיך את הממשלה, לא רק לאשר תוכניות מתאר ארציות, אלא, להחליט על עריכתן, זאת בנוסף על המועצה הארצית.

כתוצאה מכך, לא ירחק היום בו עלולים שיקולים פוליטיים לפלוש לזירה התכנונית.
קחו למשל סיטואציה אפשרית לפיה, במסגרת מו"מ קואליציוני, יעלו בין היתר דרישות על ידי מפלגות שונות בתחום התכנוני. מפלגת ימין תתנה את כניסתה לממשלה בכך שהממשלה תחליט על הכנת תוכנית מתאר שתאפשר הקמת 15 ישובים נוספים בגליל. אפשר גם הפוך, מפלגת שמאל תתנה את כניסתה לממשלה בכך שהממשלה תחליט על הכנת תוכנית מתאר שתאפשר הקמת 15 ישובים נוספים בגליל למגזר הערבי. החרדים יבקשו ישובים לחרדים או תוכנית מתאר ארצית למקוואות, וכך הלאה...

התוצאה מכל האמור, הוא היפוך בפירמידה התכנונית. בחוק החדש ניכר מאמץ, ליצור עומק מקצועי במוסדות התכנון המקומיים, אך בהינף קולמוס, מכניס החוק החדש שיקולים פוליטיים למה שרצה להיות קודש הקודשים התכנוני.   
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה